Vi har valpar efter dessa två godingar...

SE21884/2017 Uniqueamora's Brightening Beauty

SE16926/2014 Krispesan Q-Ukkeli