Planer för F-kullen

SE21884/2017

Mor; Uniqueamora´s Brightening Beauty
Ögon; U.A.
Patella: U.A. 

SE48363/2012

Far; Cindylines Mini Cerro
Ögon; U.A.
Patella: U.A. 

Uppdaterar vid löpet och efter parning ägt rum
( troligtvis i December )